برو به محتوای اصلی

داشتن تخصص کافی برای تولید دارو به تنهایی برای صادرات کافی نیست، برای صادرات دارو معمولا باید گواهینامه‌های بین‌المللی داشته باشیم که متاسفانه سازمان‌های یاد شده به ایران این خدمات را ارایه نمی‌دهند و این خود مانعی برای صادرات می‌شود. مگر اینکه کشورهای هدف به سازمان‌های مجوز دهنده‌ی ایرانی اعتماد کنند و آن را قبول داشته باشند.

۶
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر علی محمدپور