برو به محتوای اصلی

به این دلیل که این کشورها جز کشورهای شبه جزیره اسکاندیناوی می‌باشند و همه در یک منطقه هستند.

۷
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مسعود زرجانی