برو به محتوای اصلی

چگونه با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کنیم؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

برای درک رابطه‌ای صمیمانه، ابتدا باید بدانیم که صمیمیت چیست؟

هر گاه دو فرد بتوانند آنقدر به هم اعتماد کنند که بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از عریانی روانی، فکری و رفتاری برخوردار باشند و حس کنند که گوشی شنوا، آغوشی گرم و دستی مهربان و مشاوری آگاه و صادق دارند، رابطه‌ای صمیمانه برقرار شده است.

بنابر این برای اینکه رابطه‌ای صمیمانه داشته باشیم باید طرف مقابل را بشناسیم، به او اهمیت بدهیم، به او گوش دهیم، با او همدل باشیم و اعتماد او را طوری بدست آوریم که او باور داشته باشد که حمایت و همراهی بی‌قید و شرط ما را داراست.

۴