برو به محتوای اصلی
متاسفانه در حال حاضر امکان ایجاد محتوا در این پورتال وجود ندارد.
محمد امین معصومی ،

به احتمال بسیار واقعی ولی با تشبیه بسیار.

۳
نمایش سوال