برو به محتوای اصلی
کامران هاشمی
برنامه نویس
۳ سال پیش پرسیده شده

چه تفاوتی بین “نیاز به تکنولوژی” و “نیاز به تولید تکنولوژی” در یک کشور وجود داره؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

ابراهیم اسدی
فعال گیاهان دارویی

مهمتر از خود واژه‌ها فرآیند دستیابی به این 2 مدل تکنولوژی است که جوامع را به 3 گروه تقسیم می‌کند:

1- جوامع توسعه‌یافته (شمالگان): تولیدکننده علم و تکنولوژی (انحصاری)

2- جوامع جهان سوم (جنوبگان): بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی

3- جوامع پیرامونی (کره جنوبی، برزیل، مالزی و... که بر اساس تکنولوژی جهان اول شکل گرفته است.)

 

* فرآیند دستیابی به تکنولوژی: نیاز جدید (واقعی یا کاذب) + خرید تکنولوژی              

چه تفاوتی بین “نیاز به تکنولوژی” و “نیاز به تولید تکنولوژی” در یک کشور وجود داره؟

                                                                     

فرآینددستیابی به تولید تکنولوژی:

توجه اساسی به علوم پایه + تولید علم + تولید فناوری کاربردی + تولیدات صنعتی 

چه تفاوتی بین “نیاز به تکنولوژی” و “نیاز به تولید تکنولوژی” در یک کشور وجود داره؟