برو به محتوای اصلی
اسماعیل

نرخ سودعلی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۰۳

۹
نمایش سوال