برو به محتوای اصلی

آیا «نظر» هر کس، باید «محترم» باشد؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

خیر. به عنوان مثال، کسی که تفکر نژادپرستانه‌ای دارد قطعاً عقیده‌ای بیمارگونه را دارا می‌باشد. یا کسی که تصور میکند فقط تفکر خودش درست است و بقیه باید آنطور که او فکر میکند بیاندیشند و رفتار کنند، عقیده‌ای محترم نیست مگر برای شخص خودش.

۱۰