برو به محتوای اصلی
داود متولی زاده
موسس شرکت هلینوس-دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

یک سری فرهنگ‌سازی باید بشه قطعا با زور و اجبار نمیشه کاری کرد اما مشکل وضعیت اقتصادی افراد هست به نظر من، هیچ کس دوست نداره بیمه نداشته باشه چون در نهایت پای جون خودشونم وسط هست. این بنده خدا‌ها تقصیری ندارن کارشون بده ولی خشت اول رو معمار توی جامعه ما کج گذاشته اینم همون دیوار کجی هست که رفته بالا، فقط میشه تحملشون کرد.

۷
نمایش سوال