برو به محتوای اصلی
هادی اسدی
دانشجو
۳ سال پیش پرسیده شده

درخت تو گر بار‌ دانش بگیرد، به زیرآوری چرخ نیلوفری را،‌ مقصود شاعر از «چرخ نیلوفر» چیه؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

معنی این بیت: اگر علم و دانش بیاموزی، می‌توانی حتی از آسمان هم فراتر روی و آن را تحت سلطه خود درآوری. 

مفهوم کلی: با علم و دانش می‌توان دنیا را تحت فرمان گرفت و قدرت یافت.

معنی لغوی چرخ نیلوفری، "آسمان آبی" است که کنایه است از "روزگار".