برو به محتوای اصلی

به نظرم اینجور سرویس‌ها نیاز به زمان دارند تا جا افتاده و رشد کنند. و وقتی رشد کنند دیگر چیزی جلودارشون نیست.

با وضعیت ایران که اکثرا حوصله پاسخ گویی ندارن، رشدتون در این مدت قابل تحسین هست.

۶
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مرتضی نجاری