برو به محتوای اصلی

مورالیتی (Morality) یا اخلاق چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

کلمه‌ی اخلاق در واقع جمع "خُلق" است که به معنای خوی، طبع، سجیه و عادت است و خوبی و بدی هر دو، نوعی اخلاقند. یعنی اگر کیفیت نفس، خوب باشد اخلاق خوب و چنانچه بد باشد اخلاق بد است.

بعد از تعریف اخلاق حالا باید بدانیم علم اخلاق چیست؟ 

علم اخلاق به ما میگوید: چه اخلاقی بد و کدام خوب است.

اخلاق دینی را بزرگان هر دین تعریف می‌کنند و تعریف دیگری نیز توسط اجماع برجستگان جامعه‌شناسی و روانشناسی می‌توان یافت و آن یافتن ریز الگو‌های اخلاق خوب و اموری است که نتیجه‌های دلخواه برای جامعه‌ی انسانی دارند و موجب دستیابی خوشبختی همگانی از طریق رفتار منطقی می‌باشد.

این علم ابتدا در مورد اخلاق فردی و سپس در مورد روش‌های رفتاری یا همان عرف رفتاری نهادینه شده در یک گروه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا فلسفی صحبت می‌کند، مجموعه‌ی قوانین کردار و ارزش‌هایی که در یک جامعه به عنوان هنجار شناخته می‌شود.

اخلاق به انواع مختلف تقسیم شده است: 

۱_ اخلاق توصیفی 

۲_ اخلاق هنجاری

۳_ فرا اخلاقی

۴_ اخلاق کاربردی

گروهی می‌گویند که اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تامل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می‌دهد. برخی خوب بودن را یک امر ذاتی می‌دانند، اما بعضی دیگر هنگامی که به نتیجه‌ی دلخواه برسند آن را خوب می‌انگارند. اگر چه معانی مختلفی در مورد اخلاق خوب می‌گویند ولی یک اصل روشن است، که عصاره‌ی اخلاق خوب می‌بایستی عشق و محبت باشد.

۷