برو به محتوای اصلی
ناشناس

مهمترین مسئله‌ی امروز این است که قلدری در شبکه‌های اجتماعی نباید با قلدری در زندگی عادی متفاوت انگاشته شود. به همان صورت، بستگی به موضوع ممکن است درجه و نوع برخورد متفاوت باشد. ممکن است فردی با قلدری حق‌السکوت طلب کند تا اسرار زندگی شما را فاش نکند، یا با قلدری در زندگی شما مزاحمت‌هایی ایجاد کند از جمله ارسال پیام‌های وقت و بی‌وقت، یا اینکه با قلدری به تحقیر یا تمسخر شما در فضای عمومی یا خصوصی بپردازد. موارد بسیار است. نکته مهم این است که همه این‌ها در زندگی خارج از فضای مجازی ممکن است پیش بیاید. شبکه‌های اجتماعی با توجه به تسهیل ارتباطات در درجه اول گروه‌های زیادتری را در معرض این پدیده قرار داده و همینطور افراد زیادی را در موضع قلدری علیه دیگران قرار داده به طوری که افرادی که در زندگی روزمره توان قلدری نداشته‌اند در فضای مجازی با پوشش‌هایی که برای آزادی بیان وجود دارد بر علیه دیگران می‌توانند قلدری کنند.
قلدری توسط افراد معروف
گاهی قلدری در سطح بالا گروهی از مردم را خطاب قرار می‌دهد. مثلاً رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ بیاید و گروهی از مردم را در شبکه‌های اجتماعی خطاب قرار دهد و باعث شود که طرفدارانشان به این گروه حمله کنند. در این موارد راه حل مشخصی در دست نیست.
قلدری علیه کودکان
گاهی قلدری علیه یک کودک انجام می‌شود. در این موارد والدین بهتر است با احتیاط برخورد کنند، اگر فرد قلدر خود یک کودک باشد او هم در معرض لطمه روانی قرار دارد. اگر فرد قلدر بزرگسال است از طریق مراجع قضایی و پلیسی باید پیگیر مسئله شد.
آثار روانی
اگر مزاحمت‌ها باعث آزار روحی و مشغولیت فکری شود شاید مهمترین مسئله کمک گرفتن از متخصصین و روانکاوی و گذار از وضعیت آزار دهنده باشد. ممکن است قطع کردن کامل ارتباط با فرد قلدر با یک بلاک کردن به اتمام برسد ولی آزار روحی آن پا برجا باشد. نباید فراموش کرد که فضای مجازی بخشی از زندگی واقعی ماست. گاهی فرد قلدر یکی از نزدیکان یا دوستان سابق است. در این طور مواقع ماجرا سخت‌تر است. کمک گرفتن از مشاورین گاهی راه‌های جدید برای مقابله با آن برای شما باز خواهد کرد.
قانون
هر نوع اقدام غیر قانونی علیه افراد از طریق اینترنت ممکن است عواقب واقعی در بر داشته باشد.

۹
نمایش سوال