برو به محتوای اصلی
وحید، تحلیلگر شبکه های پیچیده

تجربه‌ی این موضوع رو خودم داشتم.

چند سال پیش یه شرکت خیلی خوب و معتبر رفتم مصاحبه، اولین سوالی که پرسیدن این بود که چرا صدات اینقدر دورگه‌اس؟ چرا لبات اینقدر سیاهن؟ آیا سیگاری هستی؟ آیا اهل دود و دمی؟ و....

خلاصه که کلا سمت و سوی مصاحبه عوض شد و منم وسطش دیگه قاطی کردم و اومدم بیرون.

۷
وحید
خیلی بیشعور بود کلا. طرف مثلا مدیر پروژه یه شرکت معتبر هم بود!!!
شقایق نبی‌بخش
چقدر یه آدم میتونه گستاخ باشه که تو مصاحبه این سوالات رو بپرسه!!!!
نمایش سوال