برو به محتوای اصلی
سوال
سیاوش محمودیان
بنیانگذار جواب‌کو
۲ سال پیش پرسیده شده

تفاوت پادشاه و امپراتور در چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

ناشناس

پادشاه یا شاه کسی است که رهبر و یا حکمفرما و فرمانده یک کشور و یک ملت باشد، ولی امپراطور کسی است که رهبر و یا فرمانده و حکمران چند کشور و چند ملت باشد.

پس مقام امپراطور از شاه بسیار بالاتر است.

در گذشته امپراتوری‌های بسیاری در جهان داشتیم ولی امروزه غیر از امپراتوری انگلستان هیچ امپراطوری دیگری در جهان وجود ندارد.

در ضمن ملکه انگلستان چون او پادشاه چند کشور و ملت مختلف نیز هست از قبیل کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسکاتلند و ایرلند جنوبی و شمالی و چند جای دیگر جهان، پس او را می‌توان امپراطور خواند و به همین دلیل می‌گویند امپراتوری بریتانیای کبیر.