برو به محتوای اصلی
علیرضا جعفری
دانش‌پذیر و خبرنگار اقتصادی
۴ سال پیش پرسیده شده

در کار کردن با پرده سبز در افتر افکت، اگر یک جسم سبز رنگ داشته باشیم باید چه کاری انجام دهیم که آن جسم حذف نشود؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

سیاوش محمودیان
بنیانگذار جواب‌کو

من در این زمینه متخصص نیستم، اما برای ایجاد ویدیوهای آموزش برنامه‌نویسی۴۷ خیلی از پرده‌های کروماکی استفاده کردم.

در کل رنگ سبز پشت صحنه سبز خیلی رنگ خاصی هست که در صورتی که نورپردازی پشت صحنه خوب باشد کم‌تر پیش می‌آید در اجسام وجود داشته باشد. یعنی با تنظیمات درست Thresholdها می‌توان رنگ جسم را از پشت صحنه متمایز کرد.

در صورتی که این کار به علت نداشتن نور‌پردازی خوب یا شباهت خیلی زیاد رنگ جسم وجود نداشته باشد می‌توانید از پشت صفحه آبی (یا رنگ‌های کرومای دیگه) به جای سبز استفاده کنید. خیلی از پرده‌های کرومای قابل حمل دورو هستند و پشت رنگ سبز رنگ آبی وجود دارد.

من خودم از این پشت صحنه قابل‌حمل کروما۱۱۷ استفاده می‌کنم که به همراه این کیت نورپردازی۹۸ به خوبی کار من رو راه می‌اندازه.