برو به محتوای اصلی

در ماجرای جنگ تروآ، چه کسی ایده ساخت اسب چوبین را مطرح کرد؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجرباتتونو به اشتراک بگذارید!

علی محمدپور
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

گفته شده است پیشنهاد ساخت این اسب چوبی توسط یکی از سرداران جنگ به نام ادیسه (Odysseus) به فرمانده جنگ داده شده است. 

۶