برو به محتوای اصلی

فصل‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟

۱

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

شقایق نبی‌بخش
شقایق نبی‌بخش ، مهندس کامپیوتر

زمین دارای دو نوع گردش است، گردشی به دور خورشید و گردشی به دور محور خودش. زمین محوری دارد که از قطب شمال به قطب جنوب کشیده شده است. این محور نسبت به مسیر گردشش به دور خورشید زاویه قائمه درست نمی‌کند، که اگر این چنین بود هرگز فصل‌های گوناگون نداشتیم. نیروهایی از طرف ماه و خورشید به زمین وارد می‌شود، که زمین را تحت تاثیر جاذبه خود قرار داده و باعث می‌شود که محور زمین کمی کج شود. محور زمین همیشه کج بوده و رو به ستاره قطبی قرار دارد. بدین ترتیب قطب شمال در نیمی از سال به سمت خورشید کج شده و به آن نزدیک‌تر است، و در نیمه دیگر سال باز به صورت کج از خورشید دور می‌شود. این اختلافی که در چگونگی تابش نور خورشید وجود دارد باعث می‌شود که فصل‌های مختلف به وجود آید. وقتی که قطب شمال به خورشید نزدیک‌تر می‌شود، در کشورهایی که بالای خط استوا قرار دارند فصل تابستان شروع می‌شود و در همین حال در کشورهایی که پایین خط استوا قرار دارند، فصل زمستان است. هنگامی که قطب جنوب به خورشید نزدیک می‌شود، این قضیه برعکس است و در کشورهای بالای خط استوا زمستان، همزمان در کشورهای پایین خط استوا تابستان است.

۵