برو به محتوای اصلی

جیرجیرک چگونه آواز می‌خواند؟

ناشناس

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

ناشناس

جیرجیرک در واقع آواز نمی‌خواند، بلکه با ساییدن بال‌های زیرش بر روی هم، کمانچه می‌نوازد. یعنی آنکه یکی از بال‌های دندانه‌دار جلویی خود را بر روی بال دیگرش می‌ساید و مانند کمانچه از آنها صدایی در می‌آورند.

فقط جیرجیرک نر است که کمانچه می‌نوازد. با این عمل می‌خواهد توجه جفت خود را جلب کند.

۶
سیامک
سیامک، ۲دنبال‌کننده

انتهای بال جیرجیرک، دندانه‌هایی دارد که سابیدن آنها به هم، تولید صدا می‌کند. جالب اینکه فقط جیرجیرک نر صدا تولید می‌کند و غالبا این کار را برای جلب جفت انجام می‌دهد.

۲