برو به محتوای اصلی
شهداد ، حسابدار مالی.

در ادامه توضیحات دوستان، در کنار خورد و خوراک و عواملی از این دست، از آنجایی که بازار در این زمینه‌ها بیش از حد معمول رقابتی است، خلاقیت و ایده‌های نو بزرگترین ابزار برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری رو به بالاست.

۸
نمایش سوال