برو به محتوای اصلی
سیاوش محمودیان
بنیانگذار جواب‌کو
۵ سال پیش پرسیده شده

بزرگترین پشیمانی شما در زندگی چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

سروش محمودیان
دانشجوی مهندسی مواد

قدر و ارزش کسی رو ندونستم که زودتر از اونی که بخواد عقلم برسه به این مسایل از دستش دادم ...

ناشناس

اینکه خودم رو بخاطر مسایل کوچک و زودگذر ناراحت کردم و استرس زیادی رو الکی به خودم و اطرافیانم وارد میکردم. 

از لحاظ دینی خیلی دیر به خودم اومدم.

برای بعضیا احترام کافی رو نذاشتم.

دوری از کسایی که شاید موجب موفقیتم میشدم.