برو به محتوای اصلی
Mohammad ۱۲ ساعت پیش پاسخ داد
Mohammad ۱۵ ساعت پیش دوباره پرسید
پاسخ
زعفران
ابراهیم اسدی
فعال گیاهان دارویی

من سایت کشمون پیشنهاد میدهم چون:

1- یه جوان تحصیل کرده به خاطر روستاشون و فرهنگ اونجا دست به کار خاصی زده

2- بیشتر از اینکه حالت دلال داشته باشه یک کارآفرین واقعیه

3- به محیط زیست و آب و... (بیشتر)