برو به محتوای اصلی
شقایق liked یک روز پیش
پاسخ
پزشکی
آلفا هولدینگ

باید در نظر داشت که همه افراد نیاز به انجام این غربالگری‌ها ندارند. باید بعد از مشاوره با پزشک در اولین جلسه برای انجام آن در صورت نیاز تصمیم‌گیری شود.