برو به محتوای اصلی
امیر ۲ روز پیش پاسخ داد
mah_banoo ۳ روز پیش پاسخ داد
Mehran ۴ روز پیش دیدگاه افزود

کارآفرینی یکی از منابع مهم ایجاد شغل، نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در جوامع مختلف است. بنابراین درک این مسئله که چرا در سال‌های اخیر کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی موفق داشته‌اند چندان کار سختی نیست. ترکیه،... (بیشتر)