برو به محتوای اصلی
پاسخ

تازه چین اولین مرکز عرضه مستقیم خشکبار با حداقل واسطه است.

آدس وب سایت ما :

https://tazechin.com۴

پویا عبدی
مشاور روانشناس

زمانی که زوجین دارای یک طبقه اجتماعی باشند، بهتر با یکدیگر کنار آمده و راحت‌تر حرف یکدیگر را می‌فهمند. فهمیدن و فهمیده شدن به صورت مستقیم در آینده فرزندان تأثیر می‌گذارد. تحقیقات اخیر نشان دادند، در خانواده‌هایی با اختلاف طبقاتی،... (بیشتر)

این ابیات از سعدی:

دست مرگم نکند میخ سراپرده عمر

گر سعادت بزند خیمه به پهلوی توام

و

زهر از قبل تو نوشدارو

فحش از دهن تو طیبات است

چون روی تو صورتی ندیدم

در شهر که مبطل صلات است... (بیشتر)