برو به محتوای اصلی
علی ۷ ساعت پیش دیدگاه افزود
محمد غفاری
مترجم زبان انگلیسی و کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

برای دانلود مقالات فارسی:

  1. به وب‌سایت خود نشریات علمی-پژوهشی سر بزنید.
  2. به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی sid.ir۱۰۲ مراجعه کنید.
  3. به بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی magiran.com۱۰۲ سر بزنید.
  4. به سایت سیولیلیکا به نشانی cilivica.com۹۰ مراجعه کنید.... (بیشتر)
شقایق ۷ ساعت پیش بروزرسانی کرد
شقایق ۷ ساعت پیش بروزرسانی کرد