برو به محتوای اصلی

زیبا امیری
زیبا امیری
۱۰۸
کارمند

آیا از زیبا امیری سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از زیبا امیری بپرس!

پرسیده شده در فیزیک-۴ جواب
رسیدیم به آخرش!