برو به محتوای اصلی

پوریا گلدسته
پوریا گلدسته
۶۱
آموزش کارآفرینی

از سال 1384 شروع به فعالیت در حوزه کارآفرینی کردم و هدفم این است که به همه کسانی که دوست دارند با کارآفرینی یا ایجاد یک کسب‌وکار جدید، رئیس خودشان باشند، کمک ‌کنم تا بتوانند ایدهایشان را تبدیل به واقعیت کنند.