برو به محتوای اصلی

زهرا روشن
زهرا روشن
کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

کارمند

 تمامی پاسخ ها با استفاده از معلومات و تجارب شخصی ام      می باشند در غیر این صورت منبع ذکر خواهد شد.