برو به محتوای اصلی

محمدجعفر زاهدپور
محمدجعفر زاهدپور
روانشناس

محمدجعفر زاهدپور هستم.

روانشناسی خوانده ام. به مدت حدود 9 سال تجربه ی مدیریت کلینیک روانشناسی و مشاوره دارم.

در هنرهایی چون خوشنویسی، طراحی و گرافیک نیز فعالیت های جدی دارم.

در زمنیه ی دیجیتال مارکتینگ فعالیت های جدی و حرفه ای دارم؛ مدیریت سایت کلینیک ایران: www.cliniciran.ir

و موسس سایت www.jaryaan.com

آیا از محمدجعفر زاهدپور سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از محمدجعفر زاهدپور بپرس!

رسیدیم به آخرش!