برو به محتوای اصلی

الهه صحرائی
الهه صحرائی

دانشجوی مقطع  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

علاقه مند به شعر و ادبیات

عاشق بازی با کودکان

علاقه مند به بازار و بورس های جهانی برق

علاقه مند به مقاله نویسی در موضوعات ادبی - اجتماعی