برو به محتوای اصلی

سهند شکری
سهند شکری
۸۷۳
مهندس آی‌تی

آیا از سهند شکری سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از سهند شکری بپرس!

رسیدیم به آخرش!