برو به محتوای اصلی

سید علی احمدی
سید علی احمدی
مربی و مشاور تغییر در زندگی و کسب و کار

عاشق اینم به مردم کمک کنم تغییر مثبت کنند و تغییر بدن
یه کتاب نوشتن به نام " مین های موفقیت "
یه سبک آموزشی جدید دارم به اسم "سمی-تئاتر"
یه دوره آموزشی بلند مدت دارم به اسم " استادی تغییر"
شعار زندگیم : " استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر "

یه سری فایل در مورد هدفگذاری و یادگیری ضبط کردم دوست داشتید دانلود کنید:
https://aliahmadi.info/gifts/