برو به محتوای اصلی

سعید
سعید
۱۰
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

آیا از سعید سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از سعید بپرس!

رسیدیم به آخرش!