برو به محتوای اصلی

فرهاد عظیمی
فرهاد عظیمی
IT Man

آیا از فرهاد عظیمی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از فرهاد عظیمی بپرس!

رسیدیم به آخرش!