برو به محتوای اصلی

پرستو خالدی
پرستو خالدی
۲۳
خانه دار

من یک خانم پاکدامنم که دنبال شوهرم.

کسانی که علاقه مند اند به پی وی مراجعه نکنند فقط ایمیل!

آیا از پرستو خالدی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از پرستو خالدی بپرس!

خیر زیرا در جامعه ای که هم اکنون در ان هستیم این را به عنوان ضعف تلقی میکنند و از ادم سو استفاده میشود.

رسیدیم به آخرش!