برو به محتوای اصلی

پاکی تاپ
پاکی تاپ
فوق لیسانس حسابداری

مدیر فروش و مالی شرکت خدماتی نظافتی پاکی تاپ هستم که در زمینه کارآفرینی برای زنان بی سرپرست و ایجاد محیطی امن برای آنها با تیم مربوطه تحقیق و تلاش میکنیم