برو به محتوای اصلی

داود متولی زاده
داود متولی زاده
۶۹۱
موسس شرکت هلینوس-دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

موسس شرکت هلینوس

دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

آیا از داود متولی زاده سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از داود متولی زاده بپرس!

هوش مصنوعی
امتیاز: ۳۱
استارتاپ
امتیاز: ۲۰
مدیریت پروژه
امتیاز: ۱۶
هک (Hack)
امتیاز: ۱۵
مدیریت
امتیاز: ۹
کسب و کار
امتیاز: ۸
اقتصاد
امتیاز: ۷
فلسفه
امتیاز: ۶
مشارکت در ساخت
امتیاز: ۵
آکادمیک
امتیاز: ۴
ویندوز (Windows)
امتیاز: ۲
ادامه تحصیل
امتیاز: ۱