برو به محتوای اصلی

محمد امین معصومی
محمد امین معصومی
۷۳

آیا از محمد امین معصومی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از محمد امین معصومی بپرس!

به احتمال بسیار واقعی ولی با تشبیه بسیار.

۳

چند تا بیت هست که خیلی دوستشون دارم:

یاد ایامی که خوردم باده ها با چنگ و نی------

جام می در دست من مینای می در دست وی----- 

اقبال‌ لاهوری#

من خواستار جام می از دست دلبرم-----

این راز با که گویم و این غم کجا برم؟------

امام خمینی#

پهلوان آن بود که وقت... (بیشتر)

۷

دیوان حافظ و کلیات سعدی

۵

دیوان حافظ ♡

۶
رسیدیم به آخرش!