برو به محتوای اصلی

حمید خدایی
حمید خدایی
۱۰
مهندسی صنایع.پیانیست

 

آیا از حمید خدایی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از حمید خدایی بپرس!

رسیدیم به آخرش!