برو به محتوای اصلی

هادی اسدی
هادی اسدی
دانشجو

Bern University of Applied Sciences

آیا از هادی اسدی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از هادی اسدی بپرس!

رسیدیم به آخرش!