برو به محتوای اصلی

یک کاربر
یک کاربر

آیا از یک کاربر سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از یک کاربر بپرس!

اعاده دادرسی موجب می‌شود که دادرسی‌ای که منجر به صدور حکم قطعی شده، با درخواست محکوم علیه که در فرایند دادرسی حضور داشته است، دوباره در همان مرجعی که رأی را صادر کرده است امکان‌پذیر بشود و حکم به... (More)

رسیدیم به آخرش!