برو به محتوای اصلی

فرزاد
فرزاد
۸۱
مهندس

گفتنی ها رو اطرافیانم باید بگویند..