برو به محتوای اصلی

امیر‌حسین فرخی
امیر‌حسین فرخی
۱۱
کاردانی نرم‌افزار

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند

برنامه نویسان آنچه را که نیست خلق میکنند...