برو به محتوای اصلی

فرهاد کشانی
فرهاد کشانی
مهندس صنایع

آیا از فرهاد کشانی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از فرهاد کشانی بپرس!

رسیدیم به آخرش!