برو به محتوای اصلی

باسط رستمی
باسط رستمی
۱۱۲
همبنیان گذار نوین توریسم

عاشق دیجیتال مارکتینگم و به حوزه گردشگری و آموزش علاقه دارم

در حال حاضر در شتاب دهنده ژرفا فعالیت می کنم.