برو به محتوای اصلی

علی سینا
علی سینا
Ali sina Moradi

من محصل کامپیوتر ساینس هستم سال دوم هستم نسبت علاقه ای شدید که به هک دارم میخواهم عضو شما باشم با تشکر