برو به محتوای اصلی

علی
علی
۲۳

 

آیا از علی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از علی بپرس!

علی

از قدیم گفتن کم بخور همیشه بخور.  در کارها اعتدال پیشه کنید.

رسیدیم به آخرش!