برو به محتوای اصلی

علوم سیاسی

آیا در مورد علوم سیاسی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره علوم سیاسی بپرس!

ابراهیم اسدی
لیسانس علوم اجتماعی/معلم بازنشسته

با شکل‌گیری سازمان ملل و تدوین رژیم‌های بین‌المللی کشورها از نظر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و... به 3 گروه قدرتی تقسیم شدند: 1- کشورهای مرکزی 2- کشورهای پیرامونی 3- کشورهای نیمه پیرامونی. مشخصا کشورهای مرکز قدرت در تدوین قراردادها و تفاهم... (بیشتر)

👤 Top Contributors