برو به محتوای اصلی

پزشکی
پزشکی
تعاریف موضوع:
دسته‌بندی
شغل یا حرفه
موضوع یا زمینه علمی

پرسیده شده در روانشناسی-۱ جواب
پرسیده شده در پزشکی-۱ جواب
پرسیده شده در پزشکی-۱ جواب