برو به محتوای اصلی

استارتاپ
استارتاپ
تعاریف موضوع:
دسته‌بندی

نام‌های مستعار
Startup
استارت‌آپ
استارت آپ
زیرمجموعه‌ها
این موضوع هیچ زیرمجموعه‌ای ندارد.