برو به محتوای اصلی

حافظ
حافظ
۰ Followers
۴ Questions
۰ Posts

آیا در مورد حافظ سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره حافظ بپرس!

ابراهیم اسدی
فعال گیاهان دارویی

عنقا شکار کس نشود دام باز چین / کانجا همیشه باد به دست است دام را۴۸

عنقا شکار کس نشود دامت را برچین. یعنی جانان که در عظمت و شکوه مثال عنقا است و عالی مقام است با فن و... (بیشتر)

ناشناس

معنی این شعر این است:

عنقا شکار کسی نمیشه، دام را جمع کن چون در آنجا چیزی گیرت نمی‌آید.

ناشناس

عنقا به معنی سیمرغ است و در اصطلاح عرفا نیز به معرفت ذات حق تعالی گفته می‌شود. این بیت به این معنا است که کسی نمی‌تواند سیمرغ را شکار کند، پس تو هم دام پهن نکن که به جز باد... (بیشتر)

👤 شرکت‌کنندگان برتر