برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس
ماه گذشته پرسیده شده

آدرس خانه سالمندان استان هرمزگان کجاست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس
مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیمبندر عباس- تازیان پایین- بعد از شهرک مروارید- جنب درمانگاه پارسیان

منبع: آدرس خانه سالمندان استان هرمزگان۴