برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس
ماه گذشته پرسیده شده

آدرس خانه سالمندان استان مازندران کجاست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس
مرکز نگهداری سالمندان باب‌الحوائجبابل- میدان کشوری- خیابان سرگرد قاسمی- کوچه دانش 12
مرکز نگهداری سالمندان حاج رحیم مشایی کتالمرامسر- کتالم- خیابان شهید پور امامی (دشت جلم)
مرکز نگهداری سالمندان مهر خضراچالوس- دارکلا- خیابان آیت‌الله سعیدی- نرسیده به مسجد دارکلا
مرکز نگهداری سالمندان سرای مهربلوار امام رضا- امام رضا 4- مرکز جامع توانبخشی سرای مهر
مرکز نگهداری سالمندان پهنه کلا جنوبیساری- کیلومتر7 جاده کیاسر
مرکز نگهداری سالمندان شهید فیاض بخش سرخ‌رودمحمودآباد- سرخ‌رود- بهار15- کوچه رفاه
مرکز نگهداری سالمندان گل نرگسچالوس- خیابان 17 شهریور- جنب فروشگاه کامپیوتر
مرکز نگهداری سالمندان باغ آسماننوشهر- خیابان ستارخان- روبروی کلینیک ایران
مرکز نگهداری سالمندان همراهبابلسر- بلوار شریفی 2- مرکز سالمندان همراه

منبع: آدرس خانه سالمندان استان مازندران۳