برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس
۹ ماه پیش پرسیده شده

ویژگی‌های والدگری پرخاشگرانه چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

والدگری پرخاشگرانه می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد. پرخاشگری شامل کلامی (تحقیر کردن، مسخره کردن، فحش دادن، داد زدن)  و جسمی (کتک زن، هل دادن، کنترل بیش از حد جسمی و...) است. بر اساس مطالعات کودکانی که در معرض پرخاشگری والدین قرار گرفتند، بیشتر احتمال دارد که پرخاشگری در کودکی و بزرگسالی نشان دهند. برخی ویژگی‌های رفتاری والدین پرخاشگر عبارت است از:

  • اجرای اعمال تربیتی بیش از حد خشن
  • به کار بردن تنبیه‌هایی که کودک را تحقیر می‌کند
  • ایجاد ترس برای کنترل کودک
  • جیغ و داد کردن بر سر کودک
  • بدرفتاری یا تنبیه بدنی مثل کتک زدن 

 منبع: پرخاشگری والدین | تاثیر پرخاشگری والدین بر کودکان۶