برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس
ماه گذشته پرسیده شده

ویژگی‌های والدگری پرخاشگرانه چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

والدگری پرخاشگرانه می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد. پرخاشگری شامل کلامی (تحقیر کردن، مسخره کردن، فحش دادن، داد زدن)  و جسمی (کتک زن، هل دادن، کنترل بیش از حد جسمی و...) است. بر اساس مطالعات کودکانی که در معرض پرخاشگری والدین قرار گرفتند، بیشتر احتمال دارد که پرخاشگری در کودکی و بزرگسالی نشان دهند. برخی ویژگی‌های رفتاری والدین پرخاشگر عبارت است از:

  • اجرای اعمال تربیتی بیش از حد خشن
  • به کار بردن تنبیه‌هایی که کودک را تحقیر می‌کند
  • ایجاد ترس برای کنترل کودک
  • جیغ و داد کردن بر سر کودک
  • بدرفتاری یا تنبیه بدنی مثل کتک زدن 

 منبع: پرخاشگری والدین | تاثیر پرخاشگری والدین بر کودکان۱